Program

 

ZLEPŠENÍ ZAJISTÍ ODBORNÍCI

program pro Středočeský kraj 2012-2016

  / Noviny ke stažení.pdf / 

 

Aby se náš život ve Středočeském kraji mohl zlepšit, musí se změnit vedení kraje. Nestačí vyměnit chamtivého lapku, který se nechal chytit a pokračovat dál, jakoby se nechumelilo.

Do vedení Středočeského kraje nabízíme poctivé, zkušené a schopné odborníky, kteří v životě něco dokázali a umí se porvat s problémy. Nezajímají nás stranické hádky a koaliční dělba trafik. Nabízíme Vám službu, odbornost a férovost. Budeme důsledně hájit Vaše zájmy ve vedení kraje nebo v opozici. Ukončíme rozkrádání veřejných peněz a zadlužování budoucnosti. Zajistíme kvalitní veřejné služby. 

 

Místo kmotrům sloužíme poctivým lidemMísto škrtů nabízíme solidaritu potřebnýmMísto ideologie nabízíme hodnoty a morálkuMísto rathismu nabízíme spravedlivě fungující krajMísto arogance a stran nabízíme spolupráci odborníků

 

Rozpočet Středočeského kraje 2012 v miliónech

Příjmy 15 626

Výdaje 16 552 (-926)

-splátky úvěru 222

-splátky úroků 74

-splátky úvěrů za nemocnice 186

-investice 500

-školství 8 772

 

SCHODY SE ČISTÍ OD SHORA

+ snížíme počty úředníků, straníky nahradíme odborníky

+ chceme jmenovité hlasování v radě i zastupitelstvu

+ rozpočet učiníme přehledný, zrušíme absurdní položky (Fond hejtmana Ratha)

+ celý proces každé veřejné zakázky od počátku až do konce bude na internetu

+ ve výběrových komisích budou zástupci opozice, občanů a neziskových organizací

+ snížíme ceny ve výběrových řízeních o 15-25% využitím elektronického tržiště

+ budeme striktně dodržovat zákon o svobodném přístupu k informacím

+ chceme objektivní měsíčník se zástupci veřejnosti a opozice v redakční radě

+ budeme prosazovat územní plánování nakloněné životnímu prostředí

 

Priorita 1. – školství

+ ve spolupráci s obcemi se zasadíme o zvýšení počtu míst ve školách a školkách

+ nechceme další rušení a slučování škol

+ ředitelé budou vybíráni pouze na základě odborných předpokladů viz, Konkurzy.cz/

 

Priorita 2. – veřejná doprava

+ zlepšíme dopravní obslužnost pro celý kraj

+ podpoříme vstup nových soukromých dopravců do regionální dopravy

+ zlepšíme přímá propojení okresních měst

+ chceme, aby v Dopravním podniku Prahy nemizely peníze Středočechů

 

Priorita 3. – sociální služby, zdravotnictví

+ dosadíme odborníky osobně odpovědné za efektivní hospodaření a kvalitu služeb

+ navýšíme prostředky pro nestátní organizace pomáhající postiženým (Národní rada zdravotně postižených), rodinám a dětem

+ podpoříme rozšíření počtu denních stacionářů

 

Priorita 4. – krajské silnice 

+ výběrová řízení na stavební práce budou průhledná a efektivní

+ budeme důsledně kontrolovat kvalitu nových a reklamovat opravy stávajících komunikací

+ podpoříme výstavbu obchvatů měst a odvedení dopravy mimo zástavbu

 

Jsme proti

! těžbě břidlicového plynu na Berounsku a zplynování uhlí na Slánsku

! rušení policejních služeben a poboček České pošty

! zvyšování poplatků ve zdravotnictví

 

Zaslouží si zvýhodnění a podporu (o její podobě budeme jednat ze zástupci Národní rady zdravotně postižených a Červeným křížem)

+ zdravotně postižení

+ dárci krve